Dom pruža sljedeće usluge usluge:

    • Stanovanja
    • Prehrane
  • Njege
  • Briga o zdravlju
  • Korištenje slobodnog vremena za smještene korisnike
  • Dostave ručka na kućnu adresu umirovljenicima na području grada Petrinje