Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ustanova „Dom za starije i nemoćne osobe “Petrinja” uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03 , 144/10).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi Dom za starije i nemoćne osobe „Petrinja”.

Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 13:00 sati.

Službenik za informiranje:

Martina Matić

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • Na adresu ustanove: Trg narodnih učitelja 7, 44250 Petrinja
  • Elektroničkom poštom: domsocijala@gmail.com
  • Putem kontakt obrasca

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade  iz čl.19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 38/11.).


Katalog informacija možete preuzeti klikom na sljedeću poveznicu: