OBAVIJEST O POSJETIMA U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE  PETRINJA

Trg narodnih učitelja 7

Petrinja

 

OBAVIJEST O POSJETIMA U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA

 

1.Dana 25. svibnja 2020. godine omogućuju se posjeti svim korisnicima Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja (u daljnjem tekstu: Dom), uz prethodnu najavu te uz poštivanje svih mjera propisanih od strane nadležnih institucija.

 

2. Pokretni korisnici stambenog dijela primat će posjete u vanjskom prostoru Doma (okućnici), dok će nepokretni korisnici primati posjete u svojim sobama.

Svaki posjet mora biti prethodno najavljen na porti Doma na broj telefona 044 525 525 (najave se zaprimaju od ponedjeljka do petka, od 8 do 18 sati).

Posjetitelj ne smije ulaziti u neposredan kontakt s korisnikom te mora tijekom cijelog posjeta poštovati distancu.

Posjet može trajati do 15 minuta.

 

3. Raspored posjeta u Dom je sljedeći:

  • za nepokretne korisnike ponedjeljak i srijeda, ujutro od 9 do 11 sati i poslije podne od 15 do 17 sati
  • za pokretne korisnike utorak i četvrtak, ujutro od 9 do 11 sati i poslije podne od 15 do 17 sati.

 

4. Procedura prilikom dolaska posjetitelja u Dom je sljedeća:

  • posjetitelj mora imati zaštitnu masku te dezinficirati ruke i obuću prilikom ulaska u Dom
  • zaposlenik na porti evidentirat će sve posjetitelje pri dolasku i odlasku u posebnoj evidenciji
  • djelatnik porte će posjetitelju neposredno nakon ulaska u Dom izmjeriti tjelesnu temperaturu te ukoliko je ista povišena (37,2ºC i više), posjetitelju se zabranjuje posjet
  • ukoliko posjetitelj nema povišenu tjelesnu temperaturu, zaposlenik na porti uručit će posjetitelju izjavu, koju je dužan potpisati kao preduvjet za ostvarenje posjeta
  • pokretni korisnici također su dužni potpisati izjavu kao preduvjet za ostvarenje posjeta
  • posjetitelji pokretnih korisnika i pokretni korisnici tijekom posjeta borave na terasi Doma
  • posjetitelje nepokretnih korisnika djelatnik na porti uputit će u Dom, a u slučaju da nepokretnom korisniku istovremeno stigne više posjetitelja, u Dom mogu ulaziti jedan po jedan
  • zaposlenik sa stacionara preuzet će brigu o posjetitelju nepokretnog korisnika, s kojim će ući u sobu korisnika te otvoriti prozor u sobi, koji treba biti otvoren za cijelo vrijeme posjete i pola sata nakon.

 

5. Korisnici koji žele izaći iz Doma u posjetu na više dana, mogu to učiniti, pod uvjetom da pri povratku u Dom budu 14 dana u samoizolaciji.

 

 

RAVNATELJICA

Magdalena Komes, dipl.iur.