Obavijest – COVID 19

U SVRHU ZAŠTITE KORISNIKA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA, ZABRANJEN JE ULAZAK POSJETITELJA U DOM I IZLAZAK KORISNIKA IZ DOMA DOK TRAJE EPIDEMIJA KORONAVIRUSA .

RAD SA STRANKAMA I PRIJAVE ZA SMJEŠTAJ U DOM ODVIJAT ĆE SE SVAKI DAN PUTEM
POŠTE, ELEKTRONIČKE POŠTE TE TELEFONOM, PUTEM KONTAKATA KOJE MOŽETE PRONAĆI NA NAŠOJ MREŽNOJ STRANICI.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju!

 

 

RAVNATELJICA

      Magdalena Komes, dipl.iur.