Obavijest o odabiru kandidata

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE  PETRINJA

Trg narodnih učitelja 7

Petrinja

 

URBROJ: 2176-119/01-19-145-7

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

 

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na natječaj Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja, objavljen u “Narodnim novinama”, broj 87/19, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja dana 13.09.2019. godine za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od 3 mjeseca, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, da će se usmeni razgovor (intervju) obaviti dana 30. rujna 2019. godine u 9.00 sati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja, Trg narodnih učitelja 7, Petrinja (prijaviti se na recepciji).

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji se pozivaju na razgovor (intervju) su sljedeći:

 

  1. BRDAR DANIJELA
  2. JAGODIĆ (MARAK) TIHANA .

 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

 

 

U Petrinji, 26.09.2019. godine

 

 

 

  RAVNATELJICA

       Magdalena Komes, dipl.iur., v.r.